معرفی مدیران

معرفی مدیران

دکتر علی آیتی معاون آموزشی پژوهشی
   
دکتر عرفان سلیمی پور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
   
دکتر مهدی نیکنام مدیر امور پژوهشی و فناوری
   
دکتر احمدرضا منتظرالقائم مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
   
دکتر حسن خانی مدیر کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی