اخبار معاونت آموزشی و پژوهشی

چاپ مقاله آقای دکتر نجاتی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان در نشریه بین المللی بسیار معتبر

چاپ مقاله آقای دکتر نجاتی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان در نشریه بین المللی بسیار معتبر

​مقاله جناب آقای دکتر نجاتی با عنوان: "A reliable risk analysis approach using an extension of best-worst method based on democratic-autocratic decision-making style" در نشریه بسیار معتبر "Journal of Cleaner Prodcution" با ضریب تاثیر ۷.۰۵۱ پنج ساله که جزو بالاترین ضرایب در حیطه علمی مربوطه می باشد به چاپ رسید.

ادامه مطلب